Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (08-07-2022-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)