Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 3ης ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Τ.ΟΜ.Υ) ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ(ΤΟΜΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ)