Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΟΣΙΑΣ- ΠΕΝΤΕΛΗΣ- ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ- ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από το Δήμο Ιωαννιτών ανακοινώνεται ότι θα ξεκινήσει άμεσα η σύνταξη της μελέτης πράξης εφαρμογής στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑΣ- ΠΕΝΤΕΛΗΣ- ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ- ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Δήμου Ιωαννιτών, όπου οι κύριοι και νομείς των ακινήτων που βρίσκονται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο των περιοχών αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας θα ανακοινωθεί σύντομα από το Δήμο. Στο πλαίσιο αυτό

παρακαλούνται

οι κύριοι και νομείς των ακινήτων στις ανωτέρω περιοχές να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συνυποβάλλουν με τη δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία είναι:

1)Συμβόλαια (απλά φωτοαντίγραφα) του σημερινού ιδιοκτήτη , το πιστοποιητικό μεταγραφής τους καθώς και τα τοπογραφικά διαγράμματα που τα συνοδεύουν.

Σε περίπτωση που ο τίτλος κτήσης του σημερινού ιδιοκτήτη είναι μεταγενέστερος της 28-5-2014, πρέπει να υποβληθούν και τα συμβόλαια του παλαιότερου ιδιοκτήτη κατά την ημερομηνία ελέγχου: 28-5-2014 καθώς και τα τοπογραφικά διαγράμματα που τα συνοδεύουν.

2)Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου και Κτηματολογικού Διαγράμματος από το Κτηματολογικό Γραφείο Ιωαννίνων. Στο Κτηματολογικό Φύλλο πρέπει να φαίνονται οι εγγραφές τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία ελέγχου: 28-5-2014

3)Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν περιλαμβάνεται στην περιοχή που έχει συνταχθεί Εθνικό Κτηματολόγιο (Ο.Τ. Γ702Α και Ο.Τ. Γ702Β – Συμπληρωματικά Δροσιάς), απαιτείται αντίγραφο της μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο Ιωαννίνων του σημερινού ιδιοκτήτη καθώς και του παλαιότερου ιδιοκτήτη κατά την ημερομηνία ελέγχου: 28-5-2014. Επίσης πρέπει να υποβληθούν πιστοποιητικά μεταγραφής της ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων.

4)Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν έχει δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο ή έχει υποβληθεί διόρθωση σφαλμάτων ή δικαστική διαμάχη, τότε απαιτούνται πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεων.

5)Σε περίπτωση που στο ακίνητο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια θα υποβάλλεται φωτοαντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας, του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης.

 

Πληροφορίες: Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας Δήμου Ιωαννιτών –Κεντρική Πλατεία Δ.Κ. Κατσικάς τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. –Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651361818