Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ενεργητική πυροπροστασία του: 9ου Δημοτικού Διαπολιτισμικού Σχολείου Ιωαννίνων – 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παιδιών με προβλήματα όρασης