Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ενημέρωση για τους δασικούς χάρτες

Ο Δήμος Ιωαννιτών κάνει γνωστό ότι με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας  δόθηκε παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων  στην ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Οι πολίτες αφού λάβουν γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις μέχρι την Δευτέρα 18 Απριλίου 2022.

Για τους διαμένοντες στο εξωτερικό η καταληκτική ημερομηνία είναι η 9η Μαΐου.