Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ενημέρωση για το έργο “Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικού; σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας”

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικού; σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, παρατάθηκε έως την 19η Δεκεμβρίου 2019.