Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ενημέρωση στις οικογένειες των Ρομά

Μία ακόμη δράση πραγματοποίησε η συντονιστική ομάδα Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης του Δήμου, στο πλαίσιο προαγωγής της υγείας των παιδιών Ρομά.

Σκοπός ήταν η εκτίμηση της εμβολιαστικής κατάστασης και η ενημέρωση των γονιών για το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση.

Ανάλογες ενημερώσεις με την συνεργασία της Δημοτικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σε όλους τους χώρους όπου διαμένουν οικογένειες Ρομά.