Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη «Σχεδία»

Εκτενή ενημέρωση για την πορεία του Κέντρου Πρόληψης «Σχεδία» έκανε κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η πρόεδρός του Σοφία Μαρκούλα.

Το Κέντρο Πρόληψης μετά από ένα μεγάλο διάστημα κλυδωνισμών και προβλημάτων άνοιξε μια νέα σελίδα.

Όπως ανέφερε η κ. Μαρκούλα το αποθεματικό που υπήρχε όταν ανέλαβε ανερχόταν στις 677 χιλιάδες με πολλές όμως οικονομικές εκκρεμότητες οι οποίες σταδιακά τακτοποιούνται.

Στο διάστημα αυτό έγινε συνάντηση με την Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ σε πολύ καλό κλίμα. Επιθυμία του ΟΚΑΝΑ είναι να στηρίξει τη Σχεδία η οποία είχε να παρουσιάσει ένα υποδειγματικό έργο, τόνισε η κ. Μαρκούλα. Ανέφερε ότι η κατεύθυνση του ΟΚΑΝΑ είναι η προβολή του Κέντρου Πρόληψης μακριά από δικαστικές και άλλες αντιπαραθέσεις.

«Ο ΟΚΑΝΑ χαιρέτησε τις πρωτοβουλίες αναβάθμισης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και έχουμε την αμέριστη συμπαράστασή του στο έργο και τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας» σημείωσε η κ. Μακρούλα.

Παρουσίασε αναλυτικά όλες τις πρωτοβουλίες της Διοίκησης που υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα σε επιστημονικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο συνεργασίας με όλους τους φορείς της περιοχής.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο και η επιστημονική ομάδα σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες για την ουσιαστική αναβάθμιση και εξωστρέφεια της Σχεδίας» σημείωσε κ. Μαρκούλα.

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ παρεμβαίνοντας στη συζήτηση επανέλαβε ότι η «Σχεδία» δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο του Δήμου, αλλά έναν φορέα στον οποίο ο Δήμος εκπροσωπείται μόνο με ένα μέλος, στην προκειμένη περίπτωση την κ. Μαρκούλα.

Μετά από έξι μήνες, σημείωσε ο Δήμαρχος, καταφαίνεται ότι οι πληγές επουλώνονται και ότι ανακτάται το κύρος της Σχεδίας.

Η κ. Μαρκούλα έδωσε πλήρη εικόνα για την αποχώρηση της Σχεδίας από το Δίκτυο Πρόληψης Κέντρων Ελλάδας. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης για λόγους αρχής και διαφάνειας και θα επανεκτιμηθεί τον Ιανουάριο όταν θα γίνουν εκλογές θα νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Πανελλήνιο Δίκτυο.