Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ενημερώσεις για την εκπαίδευση των Ρομά

Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ιωαννιτών σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» του Ε.Κ.Π.Α ολοκλήρωσαν τις δράσεις ενημέρωσης των γονέων όσον αφορά τη διαδικασία εγγραφής των παιδιών τους για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η δράση υλοποιήθηκε στο σύνολο των περιοχών όπου διαμένουν Ρομά με απώτερο στόχο την ενίσχυση της σχολικής συμμετοχής των παιδιών αλλά και την ενδυνάμωση των γονέων τους ως προς την άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου.

Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει θέσει ως στόχο την ισότιμη συμπερίληψη των παιδιών Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία.