Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 25-11-2022