Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 4/2021. Πρόσληψη δυο (2) ατόμων στη θέση ΠΕ/ΤΕ Εκπαιδευτής (Κωδ.Απασχόλησης:102), για την υλοποίηση του Έργου: «Raising Capacity for Inclusive People engaged in private sponsorships – Ενίσχυση ικανότητας ένταξης μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας» και ακρωνύμιο «RaCIP» του ευρωπαϊκού ταμείου «AMIF»