Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες για τον απολογισμό της τιμολογιακής πολιτικής

Αντί των αναλυτικών και συγκεκριμένων στοιχείων που έχει ζητήσει ο Δήμος Ιωαννιτών από τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου έλαβε μία ακόμη απάντηση που μπορεί να χαρακτηριστική ως μνημείο αποπροσανατολισμού και μικροπολιτικής.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου τόσο στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και εγγράφως την επόμενη ακριβώς ημέρα είχαν ζητήσει τα δελτία αποστολής και ζυγολογίων από τον ΧΥΤΑ Ελληνικού για το υπόλειμμα ΜΕΑ, των ανεπεξέργαστων και του υπολείμματος ΚΔΑΥ που αντιστοιχεί στο Δήμο Ιωαννιτών και στη βάση του οποίου έγινε η τιμολόγηση.

Από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΦΟΔΣΑ, στη διάρκεια της συνεδρίασης δόθηκε η κατηγορηματική απάντηση ότι τα στοιχεία αυτά υπάρχουν και δεν υπήρξε λάθος στις ποσότητες τιμολόγησης.

Μία ημέρα αργότερα στο Δήμο κοινοποιήθηκε επιστολή του Αναγκαστικού Συνδέσμου με αποδέκτες την κοινοπραξία που λειτουργεί τον ΧΥΤΑ και  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας με την οποία ζητούσε αντίγραφα των δελτίων αποστολής και των ζυγολογίων.

Σήμερα στο Δήμο έφτασε μία ακόμη απάντηση του Αναγκαστικού Συνδέσμου η οποία δεν περιέχει κανένα από τα στοιχεία που ζήτησε ο Δήμος και επιβεβαιώνει τις ανησυχίες της Δημοτικής Αρχής για την ορθότητα του απολογισμού και κατ’ επέκταση για τα ποσά που επιβαρύνονται οι δημότες.

Αντίθετα το περιεχόμενό της περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση και καθιστά διάτρητη την διαδικασία τιμολόγησης όχι μόνο για τον Δήμο Ιωαννιτών αλλά ενδεχομένως και για άλλους δήμους της Ηπείρου.

Ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος δεν παρέχει κανένα από τα στοιχεία που ζήτησε ο Δήμος και με διάφορες «μικροπολιτικές εξισώσεις» επιχειρεί να πείσει για το ορθό της τιμολόγησης.

Καλεί δε τον Δήμο σε συνάντηση εργασίας, όταν ο Δήμος εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ που είναι και το ανώτατο όργανο για να λυθούν κάθε είδους ζητήματα. Ο Δήμος είναι υπέρ του διαλόγου, όταν αυτός γίνεται στα θεσμικά όργανα και επί πραγματικών δεδομένων.

Εν τω μεταξύ ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ σε δηλώσεις που είχε κάνει πριν ακόμη κοινοποιηθεί στο Δήμο η επιστολή του Αναγκαστικού Συνδέσμου είχε επισημάνει την ανάγκη διαχειριστικού ελέγχου.

«Πρόκειται για θέατρο του παραλόγου. Η διοίκηση του Συνδέσμου αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων και όφειλε να είχε παραιτηθεί. Το μόνο που έχει καταφέρει μέχρι σήμερα είναι να έχει δημιουργήσει ένα βαθύ ρήγμα μεταξύ των Δήμων και μία μετωπική σύγκρουση με την Περιφέρεια. Τα πράγματα παίρνουν ανεξέλεγκτη τροπή και όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στην αποκατάσταση της νομιμότητας» τόνισε ο Δήμαρχος.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ1

ΕΠΙΣΤΟΛΗ2