Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επιμορφωτικές συναντήσεις για θέματα ένταξης Ρομά

Ο Δήμος Ιωαννιτών στη συνεχή προσπάθεια επικαιροποίησης και ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού των κοινωνικών του δομών πραγματοποίησε επιμορφωτικές συναντήσεις σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην περιφέρεια Ηπείρου» του Ε.Κ.Π.Α.

Το προσωπικό του Παραρτήματος Ρομά επιμορφώθηκε σε θέματα κοινωνικής ένταξης της πληθυσμιακής ομάδας των Ρομά και στη διαχείριση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού τους.

Ο Δήμος Ιωαννιτών ευχαριστεί θερμά τους κ. Α. Μπρούζο Καθηγητή στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» για την περιοχή της Ηπείρου, τον κ Α. Γκότοβο τ. Καθηγητή του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κ. Π. Παπακωνσταντίνου τ. Καθηγητή του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την κ. Α. Γκότοβου Επικ. Καθηγήτρια στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την κ. Δ. Αναλυτή διδάκτορα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.