Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επιστολή Δημάρχου Ιωαννίνων για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Επιστολή με την οποία τους καλεί να συμμετέχουν στη διαβούλευση στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) απέστειλε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας προς τις αυτοδιοικητικές παρατάξεις, πρώτου και δεύτερου βαθμού, πολιτικούς φορείς, συλλογικότητες καθώς και στους υποψηφίους Δήμαρχους των Ιωαννίνων και Περιφερειάρχες Ηπείρου.

Σε αυτή τονίζει το σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσει η τελική απόφαση για το μέλλον της πόλης την επόμενη 20ετία σε ότι αφορά την αστική κινητικότητα, προσθέτοντας την αναγκαιότητα που υπάρχει για την ανάπτυξη ενός τέτοιου σχεδιασμού που θα επιχειρήσει να λύσει μια σειρά προβλημάτων που άπτονται την γενικότερης κυκλοφοριακής οργάνωσης των Ιωαννίνων.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

Όπως ήδη γνωρίζετε, αυτό το διάστημα εξελίσσεται ένας διάλογος στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) το οποίο θα καθορίσει καταλυτικά την ανάπτυξη της πόλης και του Δήμου Ιωαννιτών για την επόμενη εικοσαετία.

Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο θα προκύψει από την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων άμεσα συνυφασμένων με την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών και της γενικότερης κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης, το οποίο, ουσιαστικά, αποτελεί τον οδικό χάρτη για το που θέλουμε να οδεύσουν τα Γιάννενα του μέλλοντος.

Η αναγνωρισμένη, πλέον, ανάγκη για την αύξηση του ποσοστού χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, όπως το ποδήλατο και η πεζή μετακίνηση, σε συνδυασμό με την ανάγκη για μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων ενισχύει την θέση ότι πρέπει άμεσα να γίνει η υλοποίηση ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων που θα κάνουν ελκυστικούς τους εναλλακτικούς αυτούς τρόπους μετακίνησης διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση όλων των ατόμων χωρίς διάκριση, μεταξύ των οποίων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και των Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) εστιασμένων στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου πράσινου περιβάλλοντος.

Συνεπώς, η διαμόρφωση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Δήμο Ιωαννιτών με την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων οδικών υποδομών για την βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων κρίνεται απαραίτητη.

Την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η δεύτερη δημόσια διαβούλευση και σύντομα, εντός του Ιανουαρίου, θα κληθούμε να αποφασίσουμε τον τελικό σχεδιασμό.

Στην κατεύθυνση αυτή, σας καλώ να συνεισφέρετε με τις ιδέες και τις απόψεις σας στο δημόσιο διάλογο, μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Θεωρώ ότι όλοι μας, ειδικά όσοι κατέχουμε ή διεκδικούμε δημόσια αξιώματα οφείλουμε να συμμετέχουμε ανοιχτά σε μια τόσο σημαντική για το μέλλον των Ιωαννίνων, την πρωτεύουσα της Ηπείρου, διαδικασία.

Με εκτίμηση

Θωμάς Κ. Μπέγκας

Δήμαρχος Ιωαννίνων