Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επιτήδειοι προσποιούνται τους υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας

Τις τελευταίες μέρες επιτήδειοι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών και με την δικαιολογία της παροχής βοήθειας ή του ελέγχου προς τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης προσπαθούν να εισέλθουν σε σπίτια κατοίκων του Δήμου, προφανώς με δόλιους σκοπούς.
Από το Δήμο Ιωαννιτών ξεκαθαρίζεται ότι κανένας υπάλληλος δεν επισκέπτεται κατ΄ οίκον τους δικαιούχους του ΚΕΑ για έλεγχο ή παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη επικοινωνία και καλεί όσους αντιληφθούν παρόμοιες ενέργειες να ειδοποιήσουν άμεσα την Αστυνομία.
Από την πλευρά του ο Δήμος έχει ήδη καταγγείλει αρμοδίως το γεγονός.