Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επιτροπή Ισότητας

1. Κωτσαντή Χριστίνα Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Νάτσης Λάζαρος Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου
3. Κέγκου Ελένη Υπάλληλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου
4. Παπαφωτίκα Αλεξάνδρα Εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων
5. Τσαρπέλα Αικατερίνη Εκπρόσωπος του Γυναικείου Ηπειρωτικού Συνεταιρισμού
6. Παναγιωτοπούλου Θεοδώρα Εκπρόσωπος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος
7. Μπόζιος Γεώργιος Εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων
8. Κάππη Αφροδίτη Εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.