Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
Βάββας Φώτιος (πρόεδρος) Ακονίδου Ελένη
Πήχας Ευάγγελος (αντιπρόεδρος) Σιορόκας Νικόλαος
Τύρου – Ούζα Αναστασία Αρλέτος Γεώργιος
Τσίμαρης Ιωάννης Μέγα Βασιλική
Λώλης Γεώργιος Αρλέτος Ηλίας
Βίνης Γεώργιος Μαμακή Γιαννούλα
Μαρκούλα Σοφία  
Ευαγγέλου Φίλιππος  
Τσόλης Νικόλαος