Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εργασίες ανακατασκευής στην Πανεπιστημίου- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εργασίες ανακατασκευής θα πραγματοποιηθούν σε τμήμα της οδού Πανεπιστημίου, στην Κοινότητα Νεοχωρόπουλου.
Για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών από την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων από την διασταύρωσή της με την οδό Μπέγκα έως το τέλος της, στην είσοδο του Πανεπιστημίου.
Η απαγόρευση και η εκτροπή της κυκλοφορίας θα γίνει με την κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση ενώ η κίνηση των πεζών θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή μέσω της ειδικής σήμανσης που θα τοποθετηθεί όπου απαιτείται.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι το τέλος των εργασιών.