Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Ιωαννιτών – Β΄ Φάση οδός Πανεπιστημίου και καθέτων σε αυτή