Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ (φυσικός χλοοτάπητας στο Αθλητικό Κέντρο Κατσικά) (ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002)»