Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ερωτηματολόγιο για το πρόγραμμα «100 ενεργειακά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις»

Φάκελο υποψηφιότητας για το πιλοτικό πρόγραμμα «100 ενεργειακά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις» αποφάσισε να υποβάλει ο Δήμος Ιωαννιτών, ανταποκρινόμενος στην πρόκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της μεταμόρφωσης της πόλης είναι η άμεση και ενεργή στήριξη της πολιτείας, της κεντρικής διοίκησης, των φορέων και των πολιτών των Ιωαννίνων.

Στο πλαίσιο αυτό, στην Ιστοσελίδα https://2030.ioannina.gr/ έχει αναρτηθεί ερωτηματολόγιο για τη συμμετοχή όλων στη διαμόρφωση της πρότασης υποψηφιότητας.

Ο Δήμος Ιωαννιτών καλεί όλους τους πολίτες να συμπληρώσουν άμεσα το ερωτηματολόγιο για μια καλύτερη πόλη!