Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ)