Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΑΡΑΒΑ(ΜΙS 5028731)