Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ημέρα επικοινωνίας με τους πολίτες.

Ημέρα επικοινωνίας με τους πολίτες καθιερώνει ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Δημήτρης Παπαγεωργίου.
Ο Δήμαρχος θα δέχεται το κοινό με προγραμματισμένα ραντεβού κάθε Πέμπτη από τις 12 μέχρι τις 14:00.
Για τα ραντεβού οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο γραφείο δημάρχου.
Τηλέφωνο: 26513 61105