Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ημερίδα «Επίκαιρα θέματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών και προσφύγων»

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά Αμερικής. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμος Ιωαννιτών στηρίζοντας έμπρακτα την κοινωνική ένταξη των προσφύγων και μεταναστών υλοποιεί το έργο “Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για Πόλεις Ενσωμάτωσης – European Platform of Integrating Cities (EPIC)”, στο πλαίσιο του οποίου διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο “Επίκαιρα θέματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών και προσφύγων” την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 στον Πολιτιστικό Πολυχώρο “Δημ. Χατζής”.

Στόχος της ημερίδας υπήρξε η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε επίκαιρα θέματα του μεταναστευτικού/ προσφυγικού ζητήματος, καθώς και η ενημέρωση του κοινού για προγράμματα κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται από το Δήμο Ιωαννιτών, δημόσιους και  ιδιωτικούς φορείς, και κοινωνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας.

Τις εργασίες της ημερίδας χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ και η Γενική Γραμματέας της ALDA – European Association for Local Democracy, κα. Antonella Valmorbida, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημιουργίας συνεργειών ανάμεσα σε ευρωπαϊκούς δήμους και κοινωνικές οργανώσεις για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος και την ενσωμάτωση προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών σε τοπικό επίπεδο.

Η Δημοτική Αρχή υλοποιεί για πρώτη φορά ευρωπαϊκά προγράμματα, εστιασμένα στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών, χρηματοδοτούμενα απευθείας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης. Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Μεταναστευτικής Πολιτικής του Δήμου Ιωαννιτών, κα. Χριστίνα Κωτσαντή παρουσίασε την πρόοδο εργασιών των τεσσάρων (4) ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) που υλοποιεί η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών:

 

 1. Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για Πόλεις Ενσωμάτωσης – European Platform of Integrating Cities” με ακρωνύμιο “EPIC”.
 2. Ενίσχυση Ικανότητας Ένταξης μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας – Raising Capacity for Inclusive People engaged in private sponsorship” με ακρωνύμιο “RaCIP”.
 3. Ενδυνάμωση των μεταναστών να είναι αντιπροσωπευτικοί παράγοντες στην κοινοτική συμμετοχή – Empowering migrants to be representative actors in community engagement” με ακρωνύμιο “EMBRACE”.
 4. Ενσωμάτωση μεταναστών μέσω τοπικά σχεδιασμένων εμπειριών – Migrant Integration through Locally designed Experiences” με ακρωνύμιο “MILE”.

Η εκπρόσωπος της Συμβίωσης – Symbiosis και εταίρος του έργου EPIC στην Ελλάδα, κα. Νικολέτα Πεταλίδου παρουσίασε το έργο της Συμβίωσης-Σχολής Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα και ανέπτυξε το θέμα  “Μετανάστευση, Φύλο και έμφυλες σχέσεις.

Ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες, κ Πέτρος Μάστακας παρουσίασε τις  προκλήσεις και λύσεις για την κοινωνική ένταξη των προσφύγω ενώ ο εκπρόσωπός του Διεθνούς Οργανισμού για τη Μετανάστευση , κ Ιωάννης Ευθυμίου παρουσίασε τις δράσεις τους ενταξιακού προγράμματος Helios.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν ομιλίες/ παρουσιάσεις σε επίκαιρα ζητήματα κοινωνικής ένταξης από εκπροσώπους κοινωνικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας: ASB – Arbeiter Samariter Bund e.V, της Άρσις – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – ICSD, Second Tree, SolidarityNow – Πρόγραμμα ACE, Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων Άγιος Αθανάσιος και ΜΕΤΑδραση.

Οι εργασίες της ημερίδας ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση των στόχων/ αποτελεσμάτων του Πιλοτικού σχεδίου του έργου EPIC “+Εργασία για την ενσωμάτωση προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών στην τοπική αγορά εργασίας” από το Στέλεχος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του έργου, κα. Χριστίνα Μαθιού.

Ο Δήμος Ιωαννιτών, η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, οι εταίροι του έργου EPIC θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά τους ομιλητές και παρευρισκόμενους για τη θετική συμβολή τους στην επιτυχημένη διοργάνωση.

2ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EPIC-ΗΜΕΡΙΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fervently supporting the social integration of refugees and migrants, the Municipality of Ioannina implements the project “European Platform of Integrating Cities (EPIC)”, in the context of which a public conference entitled “Current issues of social integration of migrants and refugees” was held on Friday, September 23rd 2022 at the Cultural Multicenter “Δημ. Χατζής.

The aim of the conference was to raise awareness of the local community on current issues concerning migration/refugee integration, as well as to inform the public about social integration programs implemented by the Municipality of Ioannina, public and private camps, and social organizations active in our area.

The conference was welcomed by the Mayor of Ioannina, Moses Elisaf, and the General Secretary of ALDA – European Association for Local Democracy, Mrs. Antonella Valmorbida, underlining the importance of developing synergies between European municipalities and social organizations to address the migration issue and the integration of refugees, asylum seekers and immigrants at the local level.

The Municipal Authority implements for the first time European programs, focused on the social integration of migrants, directly financed by the European Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF). The competent Deputy Mayor of Social Protection and Immigration Policy of the Municipality of Ioannina, Ms. Christina Kotsanti, presented the work progress of the 4 European co-financed projects of the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) implemented by the Social Protection Department of the Municipality of Ioannina:

 1. “European Platform of Integrating Cities – EPIC”.

 2. Raising Capacity for Inclusive People engaged in private sponsorship – RaCIP”.

 3. Empowering migrants to be representative actors in community engagement – EMBRACE”.

 4. Migrant Integration through Locally designed Experiences – MILE”.

The representative of Symbiosis (partner of the EPIC project in Greece), Ms. Nicoleta Petalidou, presented the project of Symbiosis – School of Political Studies in Greece and developed the topic “Migration, Gender and gender relations”.

The representative of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) for Greece, Mr. Petros Mastakas, presented the challenges and solutions for the social integration of refugees, while the representative of the International Organization for Migration (IOM), Mr. Ioannina Efthymiou, presented the actions of the HELIOS integration program.

In the second part of the conference, speeches/presentations on current issues of social integration were held by representatives of social organization active in our region, namely:

 • The Head of the ASB – Arbeiter Samariter Bund e.V Office in Ioannina, Ms. Athina Mourtiadou, with a speech entitled: “ASB: Harmonizing protection practices in Greece”.

 • The Advocacy Manager of ARSIS – Association for the Social Support of Youth, Mr. Constantinos Kyrmanidis, entitled: “International Protection of Unaccompanied Minors – Legal Framework & Integration into the Society”.

 • The SIL Field Coordinator of ARSIS – Association for the Social Support of Youth, Mr. Christos Hamamtzis, entitled: “Supervised Apartments for Unaccompanied Minors over 16 years old: an alternative integration model”.

 • The President of the International Center for Sustainable Development (ICSD), Mr. Stefanos Panakoulias, entitled: “Integration and Social Exclusion of Refugee Populations”.

 • The Executive of Second Tree, Mr. Lefteris Karagiannis, entitled: “High expectations, high opportunities: A new approach to the integration of migrants developed in Ioannina”.

 • The Coordinator of the Integration Training Center – ILC HELIOS, Ms. Hara Giatroudi, and the HCAC Ioannina – Orange Center Instructor, Ms. Constantia Liouza, entitled: “SolidarityNow non-formal education programs in Ioannina”.

 • The member of the scientific team of the Camp of Unaccompanied Minors Ag. Athanasios in Perama Ioannina, Ms. Alexandra Zoi, entitled: “Camp of Unaccompanied Minors Ag. Athanasios. I live and create”.

 • The Child Protection Officer of METAdrasi, Ms. Ersi Koi, entitled: ““Together in Sport” program”.

The conference was concluded with the presentation of the objectives/results of the Pilot Project of the EPIC project “+Ergasia” for the integration of refugees, asylum seekers and migrants in the local labour market by the Technical and Administrative Support Executive of the project, Ms. Christina Mathiou.

The conference is available in the following link: https://youtu.be/q_yjKbfYbk8

The Municipality of Ioannina, the Social Protection Department of the Municipality of Ioannina and the partners of the EPIC project would like to warmly thank all the speakers and attendees for their positive contribution to the successful outcome of the event.