Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ημερίδα Παρουσίασης του Έργου Investment Development and Empowerment Action (IDEA)

Το Έργο Investment Development and Empowerment Action (IDEA) είναι μια φιλόδοξη ελληνο-αλβανική πρωτοβουλία φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας και ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης Kοινωνικών Eπιχειρήσεων, Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και γενικότερα των κοινωνικών επενδύσεων. Στόχος είναι η σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης για κοινωνικές επενδύσεις, καθώς και η μελέτη και η εξειδίκευση υβριδικών εργαλείων χρηματοδότησης φορέων και δράσεων του τρίτου τομέα της οικονομίας, που θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή σε τοπικό, αλλά και περιφερειακό επίπεδο.
Το Σάββατο 08/12/2018 (ώρα έναρξης 10:00) στο ξενοδοχείο Olympic στα Ιωάννινα, παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό το σύνολο του έργου και ανοίγουμε μια συζήτηση με φορείς και οργανώσεις της Κοινωνικής Οικονομίας, της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία ευελπιστούμε να διαρκέσει όχι μόνο μέχρι την τυπική ολοκλήρωση του έργου, αλλά και μετά από αυτή.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο έργο IDEA ως ωφελούμενοι, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με τις δράσεις και το χρονοδιάγραμμα του έργου, αλλά και να δηλώσουν τη διαθεσιμότητα τους.
Στο πάνελ των ομιλητών θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναπτυξιακών εταιρειών, Τραπεζών, αλλά και εκπρόσωποι φορέων του τρίτου τομέα της οικονομίας, με επιβεβαιωμένη μέχρι σήμερα τη συμμετοχή των κάτωθι:
•Ευάγγελος Νικολαΐδης, Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
•Αθανάσιος Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού του Δήμου Ιωαννιτών
•Μαρία Μυζήθρα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου
•Βασίλειος Μπέλλης, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.)
•Νικόλαος Γιαννής, Ιδρυτής της «Επέκεινα Χώρα», Δρ Ευρωπαϊκών Σπουδών, Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής
•Αντώνιος Αδάμ – Αδέμ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί στο www.3ts.gr.
Είσοδος ελεύθερη. Κράτηση θέσης στο info@3ts.gr.