Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΩΥΣΗ ΕΛΙΣΑΦ