Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η ΔΕΥΑΙ απέκτησε για πρώτη φορά κανονισμό εργασίας

Κανονισμό εργασίας για πρώτη φορά απέκτησε η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων μετά και τη σημερινή υπογραφή του μεταξύ του προέδρου της Επιχείρησης και Δημάρχου Ιωαννίνων, Θωμά Μπέγκα, και εκπροσώπων των εργαζομένων, παρουσία και του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΙ, Μάκη Χρυσοστόμου.

Ο κανονισμός εργασίας αποτελεί προϊόν ειλικρινούς διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της Διοίκησης της Επιχείρησης και των εργαζομένων της.

Αποτελεί δε, ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στην καταστατική οργάνωση μιας επιχείρησης, εν προκειμένω της Δ.Ε.Υ.Α.Ι.,  και ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδότριας επιχείρησης κατά το στάδιο της εκτέλεσης της εργασίας.

Μεταξύ άλλων ρυθμίζονται θέματα που άπτονται της πρόσληψης του προσωπικού και της λύσης της σύμβασης εργασίας, οι υποχρεώσεις του προσωπικού και η συμπεριφορά των εργαζομένων, θέματα  οργάνωσης και κατανομής της εργασίας, θέματα κοινωνικής πρόνοιας, αδειών, αξιολόγησης και ηθικών αμοιβών του προσωπικού καθώς και η πειθαρχική εξουσία της εργοδότριας Επιχείρησης.

Το περιεχόμενο του κανονισμού συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία και η κατάρτισή του αποτελεί προϋπόθεση κλίματος εργασιακής ειρήνης και απαραίτητο εργαλείο για την εύρυθμη  λειτουργία της επιχείρησης.

«Μετά από ειλικρινείς διαβουλεύσεις καταλήξαμε με τους εργαζόμενους στην κατάρτιση του πρώτου κανονισμού εργασίας της ΔΕΥΑΙ βάζοντας έτσι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο είμαστε σίγουροι ότι η Επιχείρηση θα αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο. Η διαδικασία όλο το προηγούμενο διάστημα για την ολοκλήρωση του κανονισμού ήταν άψογη και η υπογραφή του δείχνει τη διάθεση που έχουμε για συνεργασία με το προσωπικό της ΔΕΥΑΙ», τόνισε ο Δήμαρχος.