Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η Διεύθυνση Παιδείας στο πρόγραμμα «Μέλλον της Ευρώπης»

Η Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας  και Πολιτισμού συμμετέχει στο πρόγραμμα με τίτλο   «ΜΕΛΛΟΝ της Ευρώπης: Οραματιστείτε ένα λαμπρό μέλλον για νέους, μετανάστες, ηλικιωμένους, παιδιά σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο» (FUTURE) του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες».

Το πρόγραμμα  στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα στους νέους,  από 7 διαφορετικές χώρες, να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ε.Ε., εκδηλώνοντας τις απόψεις τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, την προσωπική ευαισθητοποίηση σε φλέγοντα θέματα της καθημερινότητας και τους διαφορετικούς τρόπους συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι σε πολλαπλά επίπεδα.

Το έργο απευθύνεται κυρίως σε νέους  που θα ανταλλάσσουν απόψεις για το μέλλον της Ευρώπης μέσα από την υλοποίηση διάφορων δράσεων, όπως θεματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις,  συζητήσεις  και άλλα.

Τα συμπεράσματα από κάθε εκδήλωση  θα συνοψιστούν σε ένα βιβλίο που θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως συμβολή στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ε.Ε. που ξεκίνησε η νέα πρόεδρος Ursula von der Leyen.