Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η πρόκληση των έξυπνων πόλεων: Το 4ο Εργαστήριο

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετείχε στο 4th City Lab Intelligence City Challenge από τις 30/11 έως 10/12 και παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει στα πλαίσια ειδικών ομάδων εργασίας στις οποίες συμμετείχαν και άλλες πόλεις, όπως η Arad (Ρουμανία), η Granada (Ισπανία), η Reggio Emilia (Ιταλία), η Metropole europenne de Lille (Γαλλία) και η Χαλκίδα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα τελεί υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συγκεκριμένα της DG GROW) και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2022.

Επίσης ο Δήμος Ιωαννιτών παρουσίασε τις λύσεις που έχει ανεβάσει στο πλαισίου του Tech4GoodMarketPlace:  https://marketplace.intelligentcitieschallenge.eu/en