Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η πρόταση ανάπλασης για το Πάρκο Πυρσινέλλα

Στο σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαβούλευσης στάλθηκε η πρόταση ανάπλασης για το Πάρκο Πυρσινέλλα που εκπονήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Αρλέτο μέχρι το τέλος του μήνα οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι παρατάξεις και οι φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης, μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους ώστε στη συνέχεια η πρόταση να κατατεθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Πάρκο Πυρσινέλλα αποτελεί ζωτικό χώρο για το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και σημείο αναφοράς για τους πολίτες.

Σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι η ανάπλασή του με άξονα την απόδοση στους πολίτες.

Αυτή είναι και η βασική αρχή που διέπει την πρόταση η οποία στηρίζεται στο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, την αναγνώριση της ιστορικότητας και της σπουδαιότητας του χώρου, στις υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες που αναπτύσσονται και στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Η τοπογραφία και οι χρήσεις που αναπτύσσονται εντός του πάρκου οριοθετούν τρεις θεματικούς τομείς παρεμβάσεων:

  • Χώρο αθλητικών δραστηριοτήτων
  • Χώρο πολιτιστικών εγκαταστάσεων
  • Φυσικό περιβάλλον.

Ο χώρος αθλητικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνει γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδο μπάσκετ και πίστα ανάπτυξης skate park.

Στον «τομέα» των πολιτιστικών εγκαταστάσεων προτείνεται η ολοκληρωτική επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων, η ανακατασκευή της παιδικής χαράς και η ανάπλαση του χώρου περιμετρικά της λίμνης για την ανάπτυξη πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Στον «τομέα» του φυσικού περιβάλλοντος προτείνεται η επισκευή των υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση τους από όλους τους επισκέπτες του πάρκου, η διατήρηση των υφιστάμενων χωμάτινων διαδρομών, η διαμόρφωση ποδηλατικής διαδρομής περιμετρικά του πάρκου και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών κήπων.

Επιπλέον προτείνονται:

-Η διατήρηση και ανάδειξη των τεσσάρων εισόδων του πάρκου.

-Η αποκατάσταση της περίφραξης και η προσθήκη μεταλλικών κιγκλιδωμάτων επί του υφιστάμενου χαμηλού τοιχίου, όπου είναι απαραίτητο.

-Η τοποθέτηση πινακίδων περιήγησης και πληροφόρησης στις εισόδους και σε διάφορα σημεία του πάρκου (Info Points).

-Η τοποθέτηση διαφορετικών τύπων καθιστικών.

-Η ενίσχυση του υπάρχοντος φωτισμού και η τοποθέτηση νέων φωτιστικών ιστών.

Η κατάθεση της πρότασης αποδεικνύει την βούληση της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει τάχιστα στην ανάπλαση του Πάρκου ώστε να ανακτήσει την θέση που του αξίζει. Εκτιμά ότι η πρόταση αυτή θα αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη ενός γόνιμου και αποδοτικού διαλόγου τόσο με τις παρατάξεις όσο και με την τοπική κοινωνία ώστε μέσα από την σύνθεση να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα.