Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ιδέες αξίας 2 εκ. ευρώ για την πόλη στον συμμετοχικό προϋπολογισμό

Ξεπέρασε τις προσδοκίες η συμμετοχή με 67 προτάσεις

«Για πρώτη φορά στα Γιάννενα, εγκαινιάσαμε μια πρωτόγνωρη διαδικασία, αυτή του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων, ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας. Επιδιώξαμε την κινητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών μέσα από τη διαδικασία του συμμετοχικού προϋπολογισμο, γιατί ως δημοτική αρχή δεν επικαλούμαστε προσχηματικά τη μεγάλη αξία της συμμετοχής στη τοπική διακυβέρνηση,  αλλά πιστεύουμε και επιδιώκουμε την επίλυση των προβλημάτων, ή την προτεραιοποίηση των αναγκών της κάθε περιοχής – γειτονιάς ή κοινωνικής ομάδας μέσα από την αυθεντική έκφραση της γνώμης και της πρότασης των ομάδων πολιτών, των δημοτών και των φορέων».

Αυτό δήλωσε ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Θανάσης Μανταλόβας, με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης προτάσεων στο πλαίσιο του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού.

Συνολικά κατατέθηκαν 67 προτάσεις με αναφορά στους τομείς της Καθημερινότητας, Εξυπηρέτησης του πολίτη, Πολιτισμού/Τουρισμού/Αθλητισμού, Κοινωνικής Μέριμνας, Εκπαίδευσης και Κοινόχρηστων χώρων. Από το σύνολο των προτάσεων οι 38 υποβλήθηκαν από πολίτες, οι 20 από φορείς και οι 9 από ομάδες πολιτών, ενώ ο συνολικός τους προϋπολογισμός ξεπερνάει τα 2 εκ.€.

«Ο πλούτος των ιδεών, το περιεχόμενο των προτάσεων, καθώς και ο μεγάλος αριθμός αυτών, δικαιώνει απόλυτα την επιλογή μας για αυτή τη καινοτόμο διαδικασία, ενώ μας δείχνει το δρόμο για το μέλλον ώστε περισσότεροι πόροι να κατευθύνονται για την υλοποίηση προτάσεων που θα προέρχονται απευθείας από την κοινωνία των πολιτών .

Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε μέσα από μια διαδικασία όπου τον πρώτο λόγο θα έχουν οι ίδιοι οι πολίτες», τόνισε ο κ. Μανταλόβας.

Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων

Η κάθε πρόταση θα βαθμολογείται με ανώτατο βαθμό το 100 ο οποίος θα προκύπτει σύμφωνα με τον βαθμό κάλυψης των ακόλουθων κριτηρίων:

 • Πληρότητα –Τεκμηρίωση πρότασης: 20 Βαθμοί
 • Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού: 10 Βαθμοί
 • Εύρος παρέμβασης – Ωφελούμενοι: 10 Βαθμοί
 • Συμμετοχή πολιτών-Συλλογικές διαδικασίες υποβολής της πρότασης: 20 Βαθμοί
 • Καινοτομία-Πρωτοτυπία: 10 Βαθμοί
 • Θετικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις: 20 Βαθμοί
 • Πρόβλεψη για ΑΜΕΑ: 10 Βαθμοί

Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής προτάσεων

Οι προτάσεις θα ελεγχθούν, εντός 20 ημερών, για την  συμβατότητα και επιλεξιμότητα τους, από την «Επιτροπή Αξιολόγησης», της οποίας μέλη είναι υπάλληλοι του Δήμου Ιωαννιτών: Ένας από την Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Ένας από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Ένας από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση και η αξιολόγηση των προτάσεων και αν είναι σύμφωνες με το:

 • Δημόσιο συμφέρον
 • Ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου
 • Ενσωματώνονται στο προϋπολογισμό

Η «Επιτροπή Αξιολόγησης» θα αποστείλει στη συνέχεια τεκμηριωμένη εισήγηση στην «Επιτροπή Επιλογής»  η οποία αποτελείται από:

 • Τον Δήμαρχο
 • Τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο
 • Δυο Δημοτικούς Συμβούλους.

3 πολίτες, τυχαία επιλεγμένους μεταξύ των εγγεγραμμένων στην διαδικασία.