Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε και Δήμος Ιωαννιτών:Εκδήλωση νομικής πληροφόρησης και υποστήριξης

Ο Δήμος Ιωαννιτών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε (ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε) σε μια προσπάθεια κάλυψης των αυξημένων αναγκών νομικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων, διοργανώνουν στο Πολιτιστικό χώρο Δημ. Χατζής (παλιά σφαγεία), την Τετάρτη 21/3/2018, από τις 10:00 έως τις 17:00, εκδήλωση δια ζώσης πληροφόρησης όπου θα παρέχονται δωρεάν εξατομικευμένες υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης.
Ειδικότερα, νομικοί συνεργάτες του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ θα απαντούν σε προσωπικά ερωτήματα και προβληματισμούς εργαζομένων και άνεργων σχετικά με:
Το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα ασφαλισμένων όλων των ταμείων (ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΑΕΕ, Ο.Γ.Α κ.α.) (θεμελίωση και κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συντάξεις χηρείας, συντάξεις αναπηρίας, πλήρεις και μειωμένες συντάξεις, απασχόληση συνταξιούχων κ.λ.π).
Τα εργασιακά δικαιώματα (συμβάσεις, αποδοχές, άδειες κλπ. εξαρτημένης εργασίας Ι.Δ.).
“Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι χρήσιμη για τους πολίτες.
Έτσι κι εμείς, με μια σειρά δράσεων τις οποίες πραγματοποιούμε, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
Μια απ’ αυτές τις δράσεις, η οποία γίνεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε αφορά στην εξειδικευμένη πληροφόρηση εργαζομένων και ανέργων με έμφαση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και εργασιακών σχέσεων
Προχωρήσαμε σε μια ουσιαστική συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ η οποία θα έχει και συνέχεια προκειμένου να ανταποκριθούμε και σε αυτό τον πολύ σημαντικό ρόλο που καλείται να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, , σημείωσε με δηλώσεις του σήμερα ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Θανάσης Μανταλόβας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον συντονιστή του Περιφερειακού Παραρτήματος ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε Ηπείρου Πολυμέρη Πούλιο στο τηλ. 26820-26969 καθώς και στο Δήμο Ιωαννιτών – Τμήμα προγραμματισμού & ανάπτυξης στο τηλ: 2651361387.
Πράξη «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945

dav