Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους και του Υπνωτηρίου Αστέγων για το έτος 2023