Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

“Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυανικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους στο Δήμο Ιωαννιτών και του Υπνωτηρίου Αστέγων Δήμου Ιωαννιτών για το έτος 2022