Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Καταγραφή των ευάλωτων ομάδων πολιτών για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση

Ο Δήμος  Ιωαννιτών στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, σχεδιάζει οργανωμένη προληπτική πολιτική για την προστασία των πολιτών, σε περιπτώσεις που προκύψει κίνδυνος από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς, μεριμνώντας για την έγκαιρη ενημέρωση και απομάκρυνση, ειδικά των ευάλωτων ομάδων.

Για τον σκοπό αυτό καλούνται είτε τα ίδια τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (Αμεα, ηλικιωμένοι, μοναχικά), είτε οι προσωπικοί τους βοηθοί, που διαβιούν σε δομημένες περιοχές, των οποίων οι κατοικίες συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις, να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και να παρέχουν στοιχεία, εφόσον το επιθυμούν, ώστε να καταγραφούν σε μητρώο από την Υπηρεσία, για την έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίησή τους από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την προληπτική απομάκρυνσή τους.  

Υποβολή αιτήσεων έως 05-08-2023

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Καθημερινά: 08:00΄- 11:00¨

Τηλέφωνα: 2651361376 και 2651361315

E-mail: vmagklara@ioannina.gr, stsouki@ioannina.gr