Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΕΩΣ 2027 (αφορά τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2006)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                         

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                                                                                     Ιωάννινα 22 Φεβρουαρίου 2022

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  ———————————————-

Πληρ: Ανδρονίκη Παπακοσμά

Ταχ.Δ/νση: Καπλάνη 7

Τηλ: 2651361342

email:apapakosma@ioannina.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΕΩΣ 2027

(αφορά τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2006)

 

Παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ιωαννιτών (Δ.Ε. Ιωαννιτών, Δ.Ε. Παμβώτιδος, Δ.Ε. Ανατολής, Δ.Ε Περάματος, Δ.Ε. Μπιζανίου και Δ.Ε. Νήσου Ιωαννίνων) έτους 2006 να υποβάλλουν μέχρι τις 24-3-2022 στο e-mail: apapakosma@ioannina.gr υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με τα παρακάτω:

  1. Την ακριβή διεύθυνση κατοικίας τους,
  2. Τις γραμματικές γνώσεις των τέκνων (π.χ. μαθητής Α΄Λυκείου)
  3. Την τάξη από την οποία αποφοίτησαν τα τέκνα
  4. Τηλέφωνο επικοινωνίας

     ώστε να καταρτιστούν έγκαιρα από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου μας οι Στρατολογικοί Πίνακες οι οποίοι περιλαμβάνουν τους γεννηθέντες το έτος 2006 που είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν το έτος 2024 στα στρατολογικά γραφεία στρατευσίμων Κλάσεως 2027, σύμφωνα με το άρθρο 16&1-6 του Ν.2119/93.

Υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου μας εδώ.

Παρακαλούνται επίσης οι στενοί συγγενείς των ενδιαφερομένων αρρένων που ζουν στο εξωτερικό να επικοινωνήσουν με το Τμήμα μας.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής αποστολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να προσέλθουν στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Καπλάνη 7, 2ος όροφος κατόπιν συνεννόησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2651361342.  

Μ.Ε.Δ.

H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 Παναγιώτα Τριαντακωνσταντή

Ανακοίνωση

Υπεύθυνη Δήλωση