Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος επί της οδού Αριστείδη 25 στα Ιωάννινα