Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Κλήρωση τετραμελούς επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων για τον διαγωνισμό του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΛΑΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ»