Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Κλήρωση τριμελούς επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων για τον διαγωνισμό του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»