Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Κοινή επιστολή Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ιωαννιτών για το Προεδρικό Διάταγμα Παμβώτιδας

Κοινή επιστολή προς τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελο, απέστειλαν σήμερα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, σχετικά με το Προεδρικό Διάταγμα της λίμνης Παμβώτιδας.

Σε αυτή αναφέρουν τη σημασία που έχει για την περιοχή η θεσμοθέτησή του, ζητούν όμως παράλληλα να συνοδευτεί από την υιοθέτηση των προτάσεων που έχουν καταθέσει τόσο η Περιφέρεια Ηπείρου όσο και ο Δήμος Ιωαννιτών κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης.

Σε δηλώσεις τους σήμερα οι κ.κ. Καχριμάνης και Μπέγκας, έκαναν γνωστό ότι έχουν ήδη ζητήσει συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό προκειμένου να υπάρξει μια πλήρης ενημέρωση πριν τη θεσμοθέτηση του Προεδρικού Διατάγματος.

«Ακούσαμε με ικανοποίηση στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο της Ηπείρου τον κ. Φάμελο να ανακοινώνει τη θεσμοθέτηση του Προεδρικού Διατάγματος της λίμνης Παμβώτιδας μέχρι το τέλος του έτους. Έχουμε εκφραστεί υπέρ της ολοκλήρωσης αυτού του ‘‘εργαλείου’’ για την προστασία αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής ωστόσο, επειδή έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις στη διάρκεια της διαβούλευσης, τόσο από το Δήμο όσο και από την Περιφέρεια, με κοινή μας επιστολή ζητάμε αρχικά να ληφθούν υπόψη και φυσικά να υπάρξει μια συνάντηση σε υπηρεσιακό και πολιτικό επίπεδο πριν την κατάθεση του Προεδρικού Διατάγματος προς ψήφιση», τόνισε ο κ. Μπέγκας.

«Είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε την θεσμοθέτηση του Προεδρικού Διατάγματος της λίμνης Παμβώτιδας, αλλά αυτό πρέπει να έχει σχέση με τα πραγματικά δεδομένα γύρω από τη λίμνη. Πρέπει να ακουστούν οι φωνές Περιφέρειας και Δήμου αλλιώς οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση θα είναι εκ του πονηρού και σίγουρα όχι για το καλό της Παμβώτιδας. Το τονίζω αυτό υπό τον φόβο να αλλαχτεί το περιεχόμενο του Προεδρικού Διατάγματος», επισήμανε από τη μεριά του ο κ. Καχριμάνης.

 

Η επιστολή

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Έχει τονισθεί κατ’ επανάληψη από όλους τους αρμόδιους φορείς και εν προκειμένω από την Περιφέρεια Ηπείρου και το Δήμο Ιωαννιτών και τούτο είναι σε γνώση Σας, η σημασία έκδοσης του Π.Δ. για την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας και της ευρύτερης περιοχής, θεσμοθέτηση κανονιστικού πλαισίου,  που αποτελεί εργαλείο και μοχλό ανάπτυξης και όχι μόνο. Τούτο επαναλήφθηκε εκ μέρους μας και κατά την διάρκεια των εργασιών του Περιφερειακού Συνεδρίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα στις 23 και 24.10.2017,  όπου παραστήκατε και ο ίδιος, εξαγγέλλοντας παράλληλα ότι μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους (2017), θα είναι έτοιμο και θα δημοσιευτεί το ως άνω Π.Δ.

Ενόψει λοιπόν όσων παραπάνω αναφέρονται, με την παρούσα κοινή επιστολή μας, η οποία και σημειολογικά και ουσιαστικά, αποτυπώνει την απόλυτη ταύτιση των θέσεών μας επί του όλου θέματος και επίσης εμπεριέχει το κοινό αίτημά μας, είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε υπόψη Σας και επισημάνουμε τα εξής:   Στα πλαίσια της σχετικής διαβούλευσης για το υπόψη Π.Δ., η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Ιωαννιτών, όπως επίσης και σε συνεργασία και με ουσιαστική ταύτιση θέσεων και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, έχουν επεξεργαστεί και έχουν υποβάλει κοινή πρόταση – σχέδιο Π.Δ. για την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας και της ευρύτερης περιοχής, πρόταση και σχέδιο που μάλιστα έχει εγκριθεί με σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων μας (Περιφερειακού Συμβουλίου και Δημοτικού Συμβουλίου), αποφάσεις που επίσης έχουν αποσταλεί  στο Υπουργείο Σας.

Να σημειώσουμε λοιπόν και επαναλάβουμε με το παρόν, ότι για μας, ήτοι την Περιφέρεια Ηπείρου και το Δήμο Ιωαννιτών και τους πολίτες που εκπροσωπούμαι, η άνω κοινή θέση μας για τις ρυθμίσεις και το περιεχόμενο του υπό έκδοση Π.Δ., δεν αποτελεί ένα απλό σχέδιο πρότασης ρυθμίσεων, αλλά την ουσιαστική βάση και το ουσιαστικό πλαίσιο των ρυθμίσεων, που πρέπει να εμπεριέχει το ως άνω Π.Δ., που με τον τρόπο αυτό γίνεται αποδεκτό από τους ίδιους τους φορείς μας.

Καθίσταται προφανές λοιπόν ότι πρέπει να γίνει αποδεκτή η ως άνω κοινή πρόταση όλων των ενδιαφερομένων φορέων της Ηπείρου, που προέκυψε μάλιστα μετά από πολύμηνη επεξεργασία και διαβούλευση και η οποία τυγχάνει και της απολύτου εγκρίσεως και αποδοχής των αρμοδίων συλλογικών οργάνων μας.

Με την παρούσα λοιπόν κοινή επιστολή μας, θέτοντας υπόψη Σας όλα τα ανωτέρω, ζητάμε, σε κοινή συνάντησή μας στο Υπουργείο σας (κ. Υπουργού, κ. Περιφερειάρχη, κ. Δημάρχου, αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων), να μας ενημερώσετε για την πορεία έκδοσης του υπόψη Π.Δ. και κυρίως για το προτεινόμενο εκ μέρους Σας  προς έγκριση Π.Δ. με το σχετικό περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις του, και προς τούτο δε να ορίσετε την ως άνω συνάντηση, στην οποία θα ανταποκριθούμε άμεσα.