Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Απαγόρευση κυκλοφορίας  όλων των οχημάτων στην λωρίδα κυκλοφορίας πλησίον της διαχωριστικής νησίδας στον άξονα της νότιας εισόδου της πόλης της Λεωφόρου  Δωδώνης-Ε.Ο Ιωαννίνων –Άρτας, στο ρεύμα ανόδου και καθόδου θα ισχύσει την  Τρίτη 18/12/2018 και Τετάρτη 19/12/2018 από ώρα 7:30π.μ. έως το πέρας των εργασιών, διότι θα γίνουν τμηματικά εργασίες περιποίησης και διαμόρφωσης της νησίδας.

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με ευθύνη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου.