Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Απαγόρευση κίνησης και στάθμευσης όλων των οχημάτων θα ισχύσει την Δευτέρα  11-02-2019 επί της οδού Σιμιτέλου από την συμβολή της με την οδό 21ης Φεβρουαρίου μέχρι την συμβολή της με τις οδούς  Χρήστου Κάτσαρη και Σωμάκου  και  ώρα 7:00 π.μ έως το πέρας των εργασιών, διότι θα γίνουν τμηματικά εργασίες περιποίησης και κλαδέματος δέντρου(πλάτανος).

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με ευθύνη αναδόχου εταιρείας «ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΣ Ε.Ε.» και με επίβλεψη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου.

 

Επίσης  απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στην λωρίδα κυκλοφορίας πλησίον της διαχωριστικής νησίδας στον άξονα της νότιας εισόδου της πόλης της Λεωφόρου Δωδώνης – Ε.Ο. Ιωαννίνων  Άρτας στο ρεύμα ανόδου και καθόδου, θα ισχύσει την Δευτέρα 11-02-2019 και την Τρίτη 12-02-2019 από ώρα 7:30 π.μ έως το πέρας των εργασιών, διότι θα γίνουν τμηματικά εργασίες κοπής χόρτων και κλαδέματος δέντρων .

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με ευθύνη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου.