Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

 

 

Ιωάννινα, 29/05/2019

Αρ. πρωτ: 33699/3709         

                             

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την μελέτη του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΑΛΑΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ”,
  2. το με αρ. πρωτ. 18342/2099/27/3/2019 συμφωνητικό του έργου που υπογράφηκε από το Δήμαρχο Ιωαννιτών και τον ανάδοχο του έργου, την κατασκευαστική εταιρία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
  3. το χρονοδιάγραμμα κατασκευής εργασιών του παραπάνω έργου,
  4. το γεγονός ότι πρόκειται να ανεγερθεί κτίριο νηπιαγωγείου σε οικόπεδο επί της οδού Ελένης Ζωγράφου 3 Ο.Τ.136 του Δήμου Ιωαννιτών,
  5. την ανάγκη εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

  1. να απαγορεύσει την κυκλοφορία, τη στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, πλην εκτάκτων αναγκών για το τμήμα της οδού Ελένης Ζωγράφου από Λ. Δωδώνης έως την συμβολή της με την οδό Ακαδημίας,
  2. να απαγορεύσει τη στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων στη Λ. Δωδώνης παραπλεύρως της οδού Ελ. Ζωγράφου,
  3. να επιτραπεί η κίνηση των εργοταξιακών οχημάτων της ανάδοχης εταιρείας με κατεύθυνση από τη Λ. Δωδώνης (από το ρεύμα καθόδου της Λ. Δωδώνης προς το κεντρική πλατεία) προς την οδό Ελ. Ζωγράφου, από το ύψος της Κωστή Παλαμά έως την Ελ. Ζωγράφου,

από την Δευτέρα 3/06/2019 έως και την Παρασκευή 7/6/2019, χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιούνται εργασίες.

Τόσο η απαγόρευση της κυκλοφορίας  όσο και η εκτροπή της θα γίνει με την κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση. Τέλος η κίνηση των πεζών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή μέσω εργοταξιακής σήμανσης όπου απαιτείται.

Μετά το πέρας των εργασιών οι οδοί θα  τεθούν ξανά σε κυκλοφορία

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΩΜΑΣ  ΜΠΕΓΚΑΣ