Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Λύνονται τα προβλήματα ύδρευσης σε Αμπελιά και Επισκοπικό

Το δρόμο της υλοποίησης παίρνει το αμέσως επόμενο διάστημα ένα σημαντικό έργο το οποίο λύνει τα προβλήματα ύδρευσης στην Αμπελιά του Δήμου Ιωαννιτών αλλά και στο Επισκοπικό του Δήμου Δωδώνης.
Το καθοριστικό βήμα για την δημοπράτηση της διασύνδεσης υδροδότησης έγινε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών η οποία ενέκρινε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.
«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που λύνει χρονίζοντα προβλήματα των κατοίκων και το οποίο θα δημοπρατηθεί τους επόμενους μήνες και μόλις ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος της προγραμματικής σύμβασης», υπογράμμισε ο αντιδήμαρχος Βαγγέλης Πήχας κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου ενώ ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος του ΣΥΔΛΙ Γιώργος Αρλέτος τόνισε ότι είναι το πρώτο έργο που δημοπρατεί ο Σύνδεσμος μετά το 2011.
Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην διασύνδεση υδροδότησης της Αμπελιάς και του Επισκοπικού από το υδροδοτικό σύστημα του ΣΥΔΛΙ και τα δίκτυα Χαμηλής και Υψηλής πίεσης καθώς και στον ανασχεδιασμό και βελτίωση συνολικά του κλάδου υψηλής πίεσης του ΣΥΔΛΙ από το Νεοχωρόπουλο, εντός του Πανεπιστημίου, στην Πεδινή, στην Αγία Μαρίνα Πεδινής και μέχρι την Αμπελιά και Επισκοπικό για τη συνολική βελτίωση και βέλτιστη λειτουργία.
• Κατασκευάζονται νέα δίκτυα και δίκτυα συνδέσεων, από το Νεοχωρόπουλο, την Πεδινή και μέχρι την Αμπελιά, συνολικού μήκους 9400μ
• Κατασκευάζεται νέα ρυθμιστική δεξαμενή στην Αμπελιά χωρητικότητας 200κμ
• Κατασκευάζεται νέο αντλιοστάσιο για την Αμπελιά – Επισκοπικό, στην Πεδινή με αντλητικά συγκροτήματα και δεξαμενή αντλιοστασίου χωρητικότητας 30κμ
• Κατασκευάζονται συνδέσεις στην Πεδινή και στην Αγία Μαρίνα Πεδινής και αναβαθμίζεται το αντλιοστάσιο στην Πεδινή για την βελτίωση όλου του κλάδου εξωτερικού δικτύου στην Πεδινή.
• Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεδιοίκησης -παρακολούθησης και αυτοματισμού SCADA της λειτουργίας αντλιοστασίων, αντλιών και δεξαμενών στις περιοχές αυτές.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αυτού ανέρχεται στα 1,2 εκατομμύρια. Το κονδύλι προέρχεται από τα ίδια κεφάλαια του ΣΥΔΛΙ όμως το έργο μπορεί να διεκδικηθεί η ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.