Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Μίσθωση γραφείου 100 τ.μ. περίπου, για την στέγαση του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών – (ΠΑΡ. 1 ε΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ Ν. 3852/2010)