Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών των έργων: “Αναβάθμιση υποδομών στην περιοχή του Κάστρου”, “Διανοίξεις οδών στο Δήμο Ιωαννιτών”, “Συντήρηση Υποδομών Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού”