Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου

Ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιωαννιτών για το 2020 ο οποίος εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συζήτηση και η έγκριση του προϋπολογισμού αποτελεί μία κορυφαία διαδικασία καθώς πρόκειται για το βασικότερο εργαλείο διοίκησης απαραίτητο για την καθημερινή λειτουργία αλλά και για την υλοποίηση του προγράμματος της Δημοτικής Αρχής.

Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Φώτης Βάββας που έκανε την κεντρική εισήγηση, η δημοτική αρχή κατήρτισε έναν προϋπολογισμό συμβατό με τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα του Δήμου ενώ ταυτόχρονα προσπάθησε να ενσωματώσει προγραμματικές προτάσεις που είχε εξαγγείλει προεκλογικά.

Ο κ. Βάββας σημείωσε ότι θα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα των μειωμένων πόρων από την κεντρική διοίκηση και του δύσκαμπτου και γραφειοκρατικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς επίσης και της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του. Επίσης παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως και η συνέχιση του προγράμματος «Φιλόδημος».

«Η καθημερινότητα μας αναγκάζει να αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό συνεχώς και υποχρεωτικά πλέον, αφού είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε στενά τα στοιχεία εκτέλεσής του και να παρεμβαίνουμε άμεσα. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι μια δυναμική διαδικασία, καθώς οι συνεχείς αυξομειώσεις στα έσοδα και στα έξοδα του Δήμου, καθιστούν αναγκαστικές τις αντίστοιχες τροποποιήσεις.

Ο Δήμος μας συνεχίζει την προσπάθεια νοικοκυρέματος στα οικονομικά του, ώστε να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, να είναι φερέγγυος σε όλους όσοι συναλλάσσονται μαζί του, να χρηματοδοτεί από δικούς του πόρους τα νομικά του πρόσωπα για να συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους και να χρηματοδοτεί έργα για τη βελτίωση της καθημερινότητας και τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων» υπογράμμισε στην τοποθέτησή του ο αντιδήμαρχος.

Ο προϋπολογισμός με βάση το ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο δεν δίνει απαντήσεις στο σύνολο των αιτημάτων της κοινωνίας, όμως επιτυγχάνει την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου και διασφαλίζει τις παρεχόμενες κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Στον προϋπολογισμό 2020 έχουν ενσωματωθεί πλήρως:

 • Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
 • Η απόφαση για τις μειώσεις και τις αναπροσαρμογές στα ανταποδοτικά τέλη
 • Τα συνεχιζόμενα έργα και προμήθειες (πολυετείς δαπάνες)

Σύμφωνα με τον κ. Βάββα, ο Δήμος βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο και δεσμεύτηκε πως οι βασικές κατευθύνσεις για τα επόμενα χρόνια θα είναι:

 • Η υλοποίηση σημαντικού ποσοστού του τεχνικού προγράμματος, με ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα της ΒΑΑ, του ΣΒΑΚ και του ΣΔΒΕ
 • Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων
 • Η περαιτέρω μείωση των δημοτικών τελών
 • Η αύξηση των ιδίων εσόδων και η βελτίωση της εισπραξιμότητας.
 • Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου (υπηρεσίες «έξυπνης πόλης» και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)
 • Η υλοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών των οφειλών προς τον Δήμο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βάββας ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ύψος των 130.944.000,00€.

 • Όσον αφορά το τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που σχετίζεται με τα ίδια έσοδα, τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2020  υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών (2018 και 2019).
 • Στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί ίδια έσοδα της ομάδας Β.1 ποσού 21.208.598,82€, στα οποία περιλαμβάνεται και το σύνολο των εσόδων (ύψους 2.488.949,82€) των ιδρυμάτων χωρίς νομική προσωπικότητα (κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης).
 • Στην ομάδα Β.2 στα εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών εγγράφεται το ποσό των 974.000,00€.

Από την «Ενότητα Πολιτών» η κεντρική εισήγηση έγινε από τον δημοτικό σύμβουλο Θωμά Γιωτίτσα. Ο κ. Γιωτίτσας ανέφερε ότι η παράταξή του επέλεξε να δώσει πίστωση χρόνου στη νέα Δημοτική Αρχή, να καταθέσει πολιτική πρόταση και όχι εναλλακτικό σχέδιο προϋπολογισμού για λόγους εντυπώσεων. «Θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, πλην ορισμένων σημείων και με ορισμένες πολιτικές παρατηρήσεις» σημείωσε ο κ. Γιωτίτσας.

Εκ μέρους της παράταξης «Ιωάννινα 2023» η εισήγηση έγινε από τον δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Κοσμά. Ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός είναι τυπικός και δεν αποτυπώνει καμία αναπτυξιακή πολιτική για το δήμο. Η παράταξη έδωσε θετική ψήφο με σειρά παρατηρήσεων που κατέθεσε.

Ο Λάζαρος Νάτσης, επικεφαλής της παράταξης «Γιάννενα Πολίτες για την Ανατροπή» υποστήριξε ότι ο Δήμος πρέπει να γίνει διεκδικητικός και να εξετάσει κατευθύνσεις μέσα από τις οποίες θα διασφαλιστούν έσοδα. Η παράταξή του απείχε από την ψηφοφορία.

Η Όλυ Τσουμάνη εκ μέρους της «Λαϊκής Συσπείρωσης» ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός είναι αντιλαϊκός και ευθυγραμμίζεται με τις αρχές του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και καταψήφισε.

Ο Χρήστος Πατσούρας, από την παράταξη της Αριστερής Παρέμβασης, είπε ότι πρόκειται για προϋπολογισμό λιτότητας και περικοπών που είναι ενταγμένος στη λογική του Οικονομικού Παρατηρητηρίου. Ο κ. Πατσούρας καταψήφισε τον προϋπολογισμό.

Ο Νίκος Γκόντας, επικεφαλής της παράταξης «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία» καυτηρίασε το γεγονός απουσίας αυτοτέλειας των Δήμων καθώς έχει δημιουργηθεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθούν. Σημείωσε ότι η δουλειά που αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό είναι πολύ σοβαρή και πρέπει να έχει συνέχεια. «Η πολιτεία πρέπει να δώσει αυτοτέλεια στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην κατεύθυνση αυτή πρέπει όλοι να ενώσουμε την φωνή μας», ανέφερε ο κ. Γκόντας.

Ο Άρης Μπαρτζώκας, επικεφαλής της παράταξης «Γιάννενα Τώρα» στην τοποθέτησή του σημείωσε ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού πρέπει να διέπεται από όσα προβλέπει ο νόμος και τόνισε ότι απαιτείται μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στους Δήμους. Το κρίσιμο ζήτημα, κατά τον ίδιο, είναι η υλοποίηση του προϋπολογισμού γεγονός γα το οποίο εξέφρασε την αισιοδοξία του.

Στην δευτερολογία του ο αντιδήμαρχος Φώτης Βάββας, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι η Δημοτική Αρχή έχει ισχυρή πολιτική βούληση να υλοποιήσει μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού.

Υπογράμμισε ότι η διεκδίκηση πόρων από την κεντρική διοίκηση καθώς και η αυτοτέλεια των Δήμων θα πρέπει να διεκδικηθεί συντονισμένα και με συνεργασία.

Ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ κλείνοντας την συνεδρίαση σημείωσε ότι όλες οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τις παρατάξεις θα αξιοποιηθούν στην διάρκεια του έτους και στις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που θα ακολουθήσουν.

«Οι προϋπολογισμοί γίνονται κάτω από ασφυκτικές συνθήκες. Κινούμαστε σε ένα τεντωμένο σκοινί. Το όραμα για την επόμενη μέρα δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα τέτοιον προϋπολογισμό. Το όραμα αποτυπώνεται στο ύφος της εξουσίας, στην λειτουργία, στην καθημερινότητα, στην αποτελεσματικότητα», τόνισε ο δήμαρχος.

«Πιστεύω στην ουσιαστική και διαρκή δημόσια διαβούλευση. Η Επιτροπή θα συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πέρα από αυτό όμως επιδιώκουμε σε όλα τα επιμέρους θέματα να λειτουργούμε την διαβούλευση με πολίτες και φορείς. Έγινε στην Πολιτική Προστασία, στον Τουρισμό, στο Συμβούλιο Μεταναστών. Θα τα εμπλουτίσουμε περαιτέρω ώστε να είμαστε σε επικοινωνία με τους πολίτες και τους φορείς», ανέφερε στην τοποθέτησή του.

Ο Δήμαρχος έκανε ειδική μνεία στην πρόβλεψη για την τουριστική προβολή της πόλης τονίζοντας ότι για την σημερινή δημοτική αρχή αποτελεί αιχμή του δόρατος.

«Θα κριθούμε από την δυνατότητα να αυξήσουμε την συνεργασία και την αποτελεσματικότητα του Δήμου. Πρέπει να αυξήσουμε τα έσοδα του Δήμου, να αξιοποιήσουμε κάθε χρηματοδοτική πηγή και μέσο», τόνισε και κατέληξε σημειώνοντας ότι η ψήφιση του προϋπολογισμού είναι το βήμα για την επόμενη μέρα.