Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε το πρόγραμμα έργων

Με σημαντικό εφόδιο την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος έργων του τρέχοντος έτους στο ακέραιο –κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά- κατατέθηκε και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το πρόγραμμα έργων για το 2022. Πρόγραμμα απολύτως ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο, με εξασφαλισμένους πόρους, με ισοκατανομή και με στόχο να απαντήσει στα προβλήματα καθημερινότητας αλλά και να θέσει τις βάσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Την κεντρική εισήγηση έκανε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Αρλέτος ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την πορεία των έργων που υλοποιούνται στο Δήμο, για τα έργα που βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης και για όσα προγραμματίζονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Αρλέτος το τεχνικό πρόγραμμα το 2020 υλοποιήθηκε σε ποσοστό που ξεπερνά το 90% παρά τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία. Το πρόγραμμα του 2021 μέσα από συστηματική και εντατική δουλειά υλοποιήθηκε στο σύνολό του.

«Ακολουθώντας πιστά τον σχεδιασμό και προγραμματισμό της Δημοτικής μας αρχής, η συντριπτική πλειοψηφία των έργων, είτε βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης (έχουν συμβασιοποιηθεί) είτε αναμένεται σύντομα η συμβασιοποίησή τους με την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Το γεγονός αυτό αποκτά μεγαλύτερη αξία αν ληφθεί υπόψιν ότι, με τις τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράμματος 2021, καταφέραμε να προσθέσουμε 21 Νέα Έργα συνολικού προϋπολογισμού 13,8 εκατομμυρίων ευρώ. Οι προσθήκες προέκυψαν κυρίως από εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων μέσω εντάξεων νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα και εθνικά προγράμματα, αλλά και εξοικονόμηση πόρων, μέσω της ορθολογικής ανακατανομής των πιστώσεων, προκειμένου να μην χαθούν χρήματα για την κάλυψη των βασικών αναγκών των Δημοτών μας» τόνισε ο αντιδήμαρχος.

Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί έργα ύψους 25,8 εκατομμυρίων ευρώ, έχουν συμβασιοποιηθεί στη διάρκεια του 2021 έργα συνολικού προυπολογισμού 14,9 εκατομμυρίων και έχουν δημοπρατηθεί έργα συνολικού προυπολογισμού 39,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Το πρόγραμμα έργων για το νέο έτος, όπως τόνισε ο κ. Αρλέτος, στηρίζεται στη δυνατότητα να χρηματοδοτεί τόσο με ίδιους πόρους όσο και με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Βασικός άξονας είναι να υλοποιηθούν σημαντικά έργα υποδομής και βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών σε όλη την έκταση του Δήμου, με ισόρροπη χωρικά κατανομή των πόρων.

Παράλληλα βασίζεται στην ικανότητα του εξειδικευμένου και υψηλά εκπαιδευμένου προσωπικού των Υπηρεσιών του Δήμου, να συντάσσει ολοκληρωμένες μελέτες και να υλοποιεί την ένταξη έργων σε ευρωπαϊκά και μη, χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά και στη δημιουργική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Το πρόγραμμα του Δήμου για τη νέα χρονιά περιέχει έργα και υπηρεσίες που προέκυψαν ως συνεχιζόμενα από τον προϋπολογισμό του 2021, καθώς και νέα έργα που κρίθηκαν απαραίτητα. Έργα που μεταξύ άλλων αφορούν αστικές αναπλάσεις, υποδομές, μεταφορά, εκπαιδευτικές υποδομές αλλά και έργα πολιτισμού και αθλητισμού, με στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τις μελέτες που θα εκπονηθούν αποτυπώνουν το όραμα και τους στρατηγικούς μας στόχους.

Βασικοί άξονες του τεχνικού προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

  1. Βελτίωση – αποκατάσταση του οδικού δικτύου και των απαραίτητων υποδομών σε όλη την έκταση του Δήμου, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των Δημοτών.
  2. Νέες διανοίξεις οδών εντός των Ρ.Σ., ενισχύοντας το πρόγραμμα των διανοίξεων που υλοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

III.        Αναπλάσεις πλατειών και αναβαθμίσεις κοινοχρήστων χώρων, συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα δράσεων αστικής αναζωογόνησης στο κέντρο της πόλης και των κοινοτήτων.

  1. Συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση Σχολείων, καθώς και προγραμματισμός για ανέγερση νέων σχολικών συγκροτημάτων (ΣΕΠ, κλπ).
  2. Κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων και βελτίωση των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών, με στόχο να αποκτήσει ο Δήμος σύγχρονους αθλητικούς χώρους.
  3. Σύνταξη μελετών.

Το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2022 χωρίζεται στις ακόλουθες τρεις ομάδες:

(Α) στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν συμβασιοποιημένα έργα,

(Β) στα έργα που βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης,

(Γ) στα έργα που βρίσκονται σε φάση μελέτης – νέα έργα  που θα δημοπρατηθούν και θα ξεκινήσει η υλοποίησή τους εντός του 2022.

α/α     Ομάδες           Προϋπολογισμός 2021           Προϋπολογισμός 2022

1          Συμβασιοποιημένα έργα        12.042.958,87 25.836.490,27

2          Σε φάση Δημοπράτησης        14.215.945,00 39.606.303,52

3          Έργα σε φάση μελέτης           35.925.117,97 13.835.725,00

4          Νέα έργα         5.085.000,00   28.134.000,00

Σύνολα            67.269.021,84 107.412.518,79

«Στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, το 2022 θα είναι μία κρίσιμη χρονιά. Λαμβάνοντας υπόψιν τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας μας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, η νέα περίοδος θα μας βρει έτοιμους στη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση του οράματός μας. Την ανάδειξη του Δήμου μας σε πόλο ανάπτυξης και εξωστρέφειας, με λειτουργικό σχεδιασμό του χώρου και των δραστηριοτήτων του. Κλείνοντας, θα ήταν παράλειψή μου να μην ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά, όλους τους συντελεστές της προσπάθειας αυτής, το προσωπικό του Δήμου μας και όσους συνέβαλαν κάτω από δύσκολες πολλές φορές συνθήκες στο άρτιο αυτό αποτέλεσμα», κατέληξε ο κ. Αρλέτος.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Πολλές ερωτήσεις και έντονη συζήτηση προκάλεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο η δέσμη αθλητικών παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

Η πρόταση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Βοτανικού και συγκεκριμένα τέσσερα γήπεδα μπάσκετ εκ των οποίων τα δύο θα στεγαστούν με την κατασκευή ειδικού στεγάστρου τύπου μπαλονιού (τύπος air dome). Επίσης δημιουργείται χώρος πρασίνου και αναψυχής ο οποίος περιλαμβάνει και την εγκατάσταση ομάδας υπαίθριου εξοπλισμού εκγύμνασης, καθώς και χώρο στάθμευσης.

Από δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το Β’ Κλειστό που προβλεπόταν να γίνει στην ίδια περιοχή. Ο Αντιδήμαρχος έργων τόνισε ότι από το Υφυπουργείο και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει γίνει σαφές ότι ένα τέτοιο έργο δεν υπάρχει πρόθεση να χρηματοδοτηθεί.

«Δεν υπήρξε ποτέ απόφαση ένταξης αυτού του έργου. Δεν γίνεται να περιμένουμε χρόνια και ο χώρος αυτός, μέσα στην αστική περιοχή, να παραμένει εγκαταλελειμμένος. Η παρέμβαση που σχεδιάζουμε δεν αναιρεί την διεκδίκηση του Β΄ Κλειστού. Δεν απεμπολούμε το δικαίωμα του Δήμου να απαιτεί ένα δεύτερο Κλειστό» υπογράμμισε ο κ. Αρλέτος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε λάβει απόφαση για παραχώρηση τον Ιούλιο του 2019 η οποία ήταν ουσιαστικά ευχολόγιο καθώς δεν κινήθηκε καμία διαδικασία για κατασκευή Β’ Κλειστού. «Μακριά από μας κάθε πιθανότατα να απεμπολήσουμε τη διεκδίκηση του συγκεκριμένου έργου», κατέληξε ο κ. Αρλέτος.

Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας Νίκος Γκόντας απάντησε με ένα καυστικό σχόλιο στους ισχυρισμούς της μείζονος αντιπολίτευσης. «Να μιλάει ο κ. Μπέγκας για έργα μοιάζει πραγματικά με ανέκδοτο» ανέφερε.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Γιάννενα Τώρα» Άρης Μπαρτζώκας στην τοποθέτησή του τόνισε ότι το πρόγραμμα του 2022 είναι το καλύτερο και η επόμενη χρονιά θα είναι χρονιά υλοποίησης έργων. «Η σημερινή δημοτική αρχή δίνει βάρος στην καθημερινότητα χωρίς να ξεχνάει και τα μεγάλα έργα. Το 2022 θα είναι η χρονιά που θα δείξει τα αποτελέσματα όλου του σχεδιασμού που έχει γίνει»

Ο Δήμαρχος απαντώντας στους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης τόνισε ότι η κριτική για ανυπαρξία έργου είναι άδικη και υπερβολική. Ειδικά όταν γίνεται από κείνους που επί πέντε χρόνια δεν είχαν να παρουσιάσουν σχεδόν τίποτα. Αναγνώρισε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν καθυστερήσεις, όμως αυτές οφείλονται σε ένα σύνολο παραγόντων. «Δεν θέλω να ωραιοποιήσω, πρέπει να τρέξουμε και μεις περισσότερο. Όμως όταν υπήρξε πλήρης αναποτελεσματικότητα για μία πενταετία δεν μπορεί να μιλούν για καθυστερήσεις τα δύο τελευταία χρόνια» τόνισε ο Δήμαρχος.

Το τεχνικό πρόγραμμα ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.