Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Με σημαντική εξοικονόμηση πόρων ο διαγωνισμός για τη λυματολάσπη

Πλήρη και απόλυτη δικαίωση για την σημερινή Δημοτική Αρχή και την επιλογή της να ακυρώσει τον διαγωνισμό για την διαχείριση της λυματολάσπης αποτελεί η επαναπροκήρυξή του, οι όροι της οποίας αποφασίστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΙ.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί εν μέσω του θέρους και λίγο πριν την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα δημοτική αρχή.

Το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΙ υποχρεώθηκε να μην προχωρήσει στην κατακύρωση του αποτελέσματος κάτω από τις σφοδρές αντιδράσεις που είχαν διατυπωθεί από τις παρατάξεις της Δημοτικής Αρχής.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο διαγωνισμός με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ αφορούσε στην απομάκρυνση μόνο των αποθηκευμένων ποσοτήτων στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μελέτησε διεξοδικά το θέμα και με βάση όλα τα στοιχεία που συγκέντρωσε προχωρά στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την απομάκρυνση της λυματολάσπης τόσο της αποθηκευμένης –μέσα σε διάστημα έξι μηνών- όσο και των ποσοτήτων που θα παράγονται για διάστημα 18 μηνών με το ποσό του 1,2 εκατομμυρίων.

Η εξοικονόμηση σημαντικών πόρων οφείλεται κυρίως στην απόφαση της σημερινής διοίκησης να δημοπρατήσει τις αποθηκευμένες ποσότητες με βάση τον όγκο και όχι το βάρος, το οποίο ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες αναπροσαρμόζεται.

Το γεγονός αυτό από μόνο του αρκεί να δώσει τις πιο αποστομωτικές απαντήσεις σε όσους επέμεναν μέχρι και την τελευταία στιγμή σε έναν διαγωνισμό που δεν στηριζόταν σε αντικειμενικά δεδομένα.